Prawo telekomunikacyjne

W ramach swojej działalności Kancelaria świadczy usługi w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców telekomunikacyjnych jak również doradztwa ad hoc w tym zakresie. W tym obszarze działalność Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • opracowanie i opiniowanie – regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz innych dokumentów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego na rzecz użytkowników końcowych,
  • opiniowanie i negocjowanie umów o dostępie telekomunikacyjnym,
  • opiniowanie i negocjowanie umów dotyczących obsługi i świadczenia usług na rzecz wirtualnych operatorów telekomunikacyjnych,
  • opracowywanie, opiniowanie oraz udział w negocjacjach umów agencyjnych związanych ze sprzedażą i oferowaniem usług telekomunikacyjnych,
  • analiza oraz ocena ryzyka prawnego projektowanych działań w branży telekomunikacyjnej pod względem zgodności z prawem telekomunikacyjnym oraz innymi przepisami prawa,
  • doradztwo w dziedzinie prawa telekomunikacyjnego, w tym z zakresu obowiązków przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

 

Czym się wyróżniamy

Na bazie posiadanej wiedzy oraz praktyki szukamy optymalnych rozwiązań.