Spory sądowe i administracyjne

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów w licznych sporach sądowych oraz arbitrażowych.
Zanim jednak dojdzie do rozstrzygnięcia sporu przez powołane do tego instytucje, podejmujemy wszelkie celowe – zgodne z interesem i oczekiwaniami naszych Klientów działania służące rozwiązaniu sprawy spornej na etapie przedsądowym w trybie negocjacyjnym, mediacji czy też postępowania polubownego, osiągając znaczące sukcesy w tym zakresie.

Nasze działania w ww. obszarze obejmują w szczególności:

 • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi m. in. w zakresie:

  - prawa cywilnego – w tym w szczególności: odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej (odszkodowań), ochrony dóbr osobistych oraz prawa rzeczowego,

  - odpowiedzialności za produkt niebezpieczny,

  - prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

  - prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych,

  - ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,

  - prawa ochrony konkurencji i czynów nieuczciwej konkurencji,
 • egzekwowanie wykonania umów i dochodzenie roszczeń z nich wynikających,
 • pozasądową i sądową windykację należności,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych we wszystkich rodzajach spraw,
 • reprezentowanie Klientów w pozasądowych formach rozwiązania sporów, w tym w mediacjach i postępowaniach polubownych.

Czym się wyróżniamy:

Jesteśmy skuteczni.

main-image main-image
extra
extra

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Wszelkie warunki przychowywania oraz dostępu do plików cookie ustawiane są z poziomu Twojej przeglądarki.