Prawo własności intelektualnej

Rozumiemy jak ważne jest zabezpieczenie praw przedsiębiorcy/twórcy do znaków towarowych, patentów, utworów, innowacyjnych rozwiązań, a także prowadzenie działalności gospodarczej w sposób uwzgledniający prawa twórców do stworzonych przez nich dzieł.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują w szczególności:

  • pomoc prawną w zakresie podejmowania działań dla ochrony praw własności intelektualnej (praw do znaków towarowych, oznaczeń i wyglądu towarów, utworów, praw do wizerunku), w tym doradztwo w zakresie rejestracji praw do znaków, przedmiotów prawa własności przemysłowej,
  • weryfikację planowanych działań związanych z prawami własności intelektualnej i przemysłowej, pod kątem zgodności z przepisami prawa jak i potencjalnych naruszeń praw innych osób (w tym prawa do znaku, oznaczenia),
  • doradztwo prawne w zakresie stosowanych oznaczeń i wyglądu towarów, w tym dla uniknięcia naruszeń praw innych przedsiębiorców oraz zarzutu wprowadzenia konsumentów w błąd,
  • sporządzanie i opiniowanie umów dot. korzystania z praw własności intelektualnej oraz innych dokumentów, w tym umów o przeniesienie praw autorskich, umów licencji, umów o przeniesienie praw do patentu, 
  • weryfikację praw przedsiębiorcy w zakresie korzystania z utworów, rozwiązań, znaków towarowych, wizerunku, w tym analiza umów licencyjnych,
  • uczestnictwo w sporach i negocjacjach związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej, w tym praw do oznaczeń, utworów, znaków towarowych,
  • kompleksową obsługę prawną z zakresu praw własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz własności przemysłowej.

Czym się wyróżniamy:

Odpowiadamy na bieżące potrzeby, identyfikujemy ryzyka i pomagamy im zapobiegać.

main-image main-image
extra
extra

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Wszelkie warunki przychowywania oraz dostępu do plików cookie ustawiane są z poziomu Twojej przeglądarki.