Prawo nieruchomości

Jednym z głównych obszarów działalności Kancelarii jest kompleksowe doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami.

Nasze działania obejmują w szczególności:

 • pomoc prawną w działaniach zmierzających do nabycia nieruchomości, w tym audyt stanu prawnego nieruchomości,
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości, w tym w celu umożliwienia zagospodarowania zgodnie z planowanym komercyjnym przeznaczeniem nieruchomości,
 • opracowywanie optymalnej pod względem prawnym i podatkowym formy nabycia lub zbycia nieruchomości,
 • przygotowywanie umów nabycia lub zbycia nieruchomości,
 • przygotowywanie umów związanych z zagospodarowaniem, zarządzaniem i komercyjnym korzystaniem z nieruchomości, w tym sporządzanie umów najmu, dzierżawy, użytkowania, i innych umów związanych z oddaniem nieruchomości do czasowego używania,
 • przygotowywanie i negocjacje umów zapewniających finansowanie zakupu nieruchomości i realizowanej inwestycji,
 • doradztwo przy ustanawianiu i restrukturyzacji zabezpieczeń na nieruchomościach,
 • doradztwo dla inwestorów w zakresie zagospodarowania nieruchomości, w szczególności przygotowywanie i negocjowanie umów z kontrahentami biorącymi udział w procesie budowlanym, udział w organizacji działań i przeprowadzaniu wyboru kontrahentów,
 • doradztwo dla pośredników w obrocie nieruchomościami, a także projektantów, innych konsultantów i wykonawców robót budowlanych w zakresie przygotowywania, negocjacji i realizacji zawieranych umów,
 • doradztwo i prowadzenie działań dla uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji,
 • reprezentowanie przed organami administracji rządowej i samorządowej, a także wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, w zakresie związanym m. in. z procesem inwestycyjnym na nieruchomościach, ustalania opłaty planistycznej, wywłaszczania nieruchomości.

Czym się wyróżniamy:

Indywidualnie podchodzimy do każdej sprawy.

main-image main-image
extra
extra

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Wszelkie warunki przychowywania oraz dostępu do plików cookie ustawiane są z poziomu Twojej przeglądarki.