Odszkodowania

Podstawowym obszarem działalności Kancelarii jest kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują w szczególności:

  • udzielanie porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa, stosownie do potrzeb Klienta: w Kancelarii, w siedzibie Klienta, telefonicznie, drogą elektroniczną,
  • sporządzanie opinii, informacji oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  • tworzenie, zmianę, rozwiązywanie umów cywilnoprawnych,
  • udział w negocjowaniu umów,
  • bieżącą obsługę korporacyjną,
  • uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta rokowaniach i mediacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie prawnego kontraktu lub polubowne zakończenie zaistniałego sporu,
  • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniach sądowych, przed innymi organami orzekającymi i urzędami, a także w stosunku do osób trzecich w sprawach cywilnych oraz administracyjnych,
  • bieżący monitoring zmian przepisów prawnych i bieżące informowanie Klienta o zmianach przepisów.

Czym się wyróżniamy:

Posiadamy kompetencje i doświadczenie umożliwiające kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców.

main-image main-image
extra
extra

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Wszelkie warunki przychowywania oraz dostępu do plików cookie ustawiane są z poziomu Twojej przeglądarki.