Compliance

Coraz większa liczba regulacji utrudnia przedsiębiorcom zachowanie zgodności z prawem, co generuje ryzyko odpowiedzialności cywilnej, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej, ryzyka powstania zaległości podatkowych, ryzyko odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej, czy też straty wizerunkowe, a w tym utratę zaufania klientów.
Świadczona przez nas usługa COMPLIANCE Box dla Biznesu pomaga uniknąć albo przynajmniej znaczenie ograniczyć opisane powyżej ryzyka poprzez przygotowanie oraz wdrożenie w organizacji systemu compliance.

Nasza usługa obejmuje, w szczególności:

  • Analizę prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie określenia ryzyk oraz obszarów, które powinny zostać objęte systemem compliance,
  • Analizę istniejących procedur oraz przedstawienie propozycji w zakresie wprowadzenia lub zmian procedur,
  • Przygotowanie Systemu oraz procedur Compliance w pełnym zakresie,
  • Wdrożenie procedur Compliance, w tym warsztaty i szkolenia wdrożeniowe oraz audyt powdrożeniowy,
  • Stały nadzór na przestrzeganiem procedur Compliance, w tym okresowe audyty systemu oraz wprowadzanie korekt procedur,
  • Pełnienie funkcji Compliance Oficera/komórki Compliance,
  • Reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniach sądowych, podatkowych oraz administracyjnych,
  • Reprezentacja członków zarządu, wspólników, dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych, innych pracowników w postępowaniach dot. ich odpowiedzialności w zw. z pełnieniem funkcji/pracy na rzecz jednostki.

Czym się wyróżniamy:

Zawsze przygotowujemy rozwiązania ‘szyte na miarę’ tj. dedykowane danej organizacji.

main-image main-image
extra
extra

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Wszelkie warunki przychowywania oraz dostępu do plików cookie ustawiane są z poziomu Twojej przeglądarki.