Doradztwo prawno biznesowe

Zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę w prowadzeniu biznesu odgrywa zapewnienie jego bezpieczeństwa prawnego i organizacyjnego.


Należy mieć na uwadze, że stan prawny ulega ciągłym zmianom, do których przedsiębiorcy muszą się dopasować. Brak wypracowania odpowiednich procedur może doprowadzić do powstania szeregu naruszeń oraz negatonowych konsekwencji prawno-podatkowych, takich jak np. kary finansowe, odpowiedzialność karna (zarówno samego przedsiębiorstwa, jak i osób nim zarządzających) czy też powstanie zaległości podatkowych, a w ujęciu biznesowym doprowadzić może do utraty zaufania kontrahentów i klientów.


Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze podmiotów gospodarnych nasz zespół jest w stanie zapewnić przedsiębiorcom odpowiedni poziom bezpieczeństwa prawnego w organizacji oraz pomóc wypracować i wdrożyć efektywne rozwiania, które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie biznesu oraz realizację celów gospodarczych i rozwoju przedsiębiorstwa.


Nasze działania skupiają się w pierwszej kolejności na wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno pod kątem prawnym jak i podatkowym, oraz procesie rejestracji działalności gospodarczej, opracowania kompleksowego systemu Compliance, a także pomoc w otrzymaniu dofinansowania. Doradzamy jak zabezpieczyć prowadzony biznes oraz majątek prywatny.


Oferujemy również możliwość przeprowadzenia szkoleń wewnętrznych dla kadry menadżerskiej, właścicieli, pracowników, działów HR czy też działów sprzedażowych. Przeprowadzamy szkolenia zarówno z wybranych dziedzin prawa, jak również z wybranego przez Klientów zakresu tematycznego – szkolenia są dopasowywanie indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.


W zakresie doradztwa prawno-biznesowego oferujemy w szczególności:

 • wybór odpowiedniej formy działalności gospodarczej / przekształcenie działalności gospodarczej,
 • dobór optymalnych form finansowania działalności gospodarczej, pomoc w otrzymaniu dofinansowań, 
 • doradztwo i opracowanie założeń reorganizacji działalności gospodarczej oraz projektów biznesowych,
 • doradztwo w zakresie strategii ochrony i zarządzania własnością intelektualną oraz strategii handlowej i marketingowej,
 • sporządzanie dokumentów wewnętrznych i umów w sposób minimalizujący ryzyko naruszenia prawa konkurencji z jednoczesnym zapewnieniem Klientom możliwości umocnienia pozycji rynkowej,
 • wdrażanie struktur spółek/grup spółek,  doradztwo w tworzeniu holdingów, konsorcjów i grup kapitałowych spółek dostosowanych do modelu biznesowego klientów,
 • optymalizację prawną procesów inwestycyjnych oraz prawno-podatkową,
 • obsługę organów spółek,
 • opracowanie spójnej polityki i systemu umów handlowych,
 • sporządzanie i opiniowanie polityk marketingowych, rabatowych, regulaminów programów lojalnościowych i konkursów,
 • doradztwo prawne w zakresie stosowania systemów wsparcia sprzedaży, w tym rabatów, działań marketingowych, gratisów za zakup produktów, loterii,
 • opracowywanie projektów umów (gospodarczych, cywilnoprawnych, pracowniczych), statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz jego organów i pracowników, 
 • doradztwo w zakresie umów agencyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia Klientów w kwestiach roszczeń wynikających z takich umów,
 • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami na podstawie umów handlowych, opracowanie strategii skutecznych działań,
 • reprezentacja w postępowaniach kontrolnych, rejestrowych, sądowych i administracyjnych,
 • dochodzenie należności, opracowanie polityki windykacji należności,
 • sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych dotyczących zagadnień prawa nieuczciwej konkurencji,
 • doradztwo z zakresu prawa pracy w organizacji,
 • due diligence - przeprowadzenie badania przedsiębiorstwa pod kątem biznesowym i finansowym,
 • Compliance Box dla Bizesu:

- Audyt Compliance - badanie zgodności z prawem działalności przedsiębiorstwa,

- przygotowanie i wdrożenie procedur Compliance,

- bieżąca obsługa Compliance,

- doradztwo w zakresie umów i innych transakcji w obrocie gospodarczym.

main-image main-image
extra
extra

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Wszelkie warunki przychowywania oraz dostępu do plików cookie ustawiane są z poziomu Twojej przeglądarki.