Wyprzedzamy potrzeby Naszych Klientów

Jesteśmy zespołem Ekspertów

Dostarczamy
optymalne rozwiązania


Profesjonalnie. Pewnie. Skutecznie.


Radcowie prawni


Radcowie prawni

Łukasz Cach

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Jest związany z kancelarią od 2009r.

Posiada bogate doświadczenie z zakresu postępowań sądowych przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi. Autor licznych skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, prawie nieruchomości oraz prawie budowlanym.

Posługuje się językiem angielskim. l.cach@kancelariakaminski.pl


Bartłomiej Hejnowicz

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.
W roku 2014 ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Uniwersytecie Rzeszowskim. Odbył również studia cząstkowe w Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie. W 2018 roku z wyróżnieniem złożył egzamin radcowski. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w kancelarii prawnej w Wielkiej Brytanii. Do zespołu dołączył w marcu 2014 roku.
W Kancelarii zajmuje się prawem korporacyjnym, sprawami z zakresu prawa cywilnego, a także kompleksową obsługą podmiotów publicznych.
Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym oraz językiem niemieckim.

b.hejnowicz@kancelariakaminski.pl


Sylwia Lubelczyk

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Do zespołu Kancelarii dołączyła w lutym 2017 r.

Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych, gdzie zajmowała się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz podmiotów sektora publicznego.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz doradztwie podatkowym.

W Kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców i prawem umów w obrocie gospodarczym.

Posługuje się językiem angielskim, niemieckim i francuskim. s.lubelczyk@kancelariakaminski.pl


Michał Leja

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, ukończył aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie.
Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla kancelarii prawnych w Rzeszowie, Lublinie i Poznaniu. Współpracuje z kancelarią od 2019 r. W kancelarii zajmuje się zagadnieniami prawa cywilnego oraz analizą umów występujących w obrocie gospodarczym. Posiada doświadczenie z zakresu prawa procesowego zdobyte w trakcie pracy w sądach powszechnych w Poznaniu.
Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym oraz językiem niemieckim.

m.leja@kancelariakaminski.pl


Maria Kamińska

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Wykonuje zawód radcy prawnego od 1983r.

Współpracuje z kancelarią od 2005r. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze instytucji i jednostek administracji publicznej i samorządowej, a także w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

W Kancelarii działa w obszarze postępowań sądowych, prawa pracy, a także kompleksowej obsługi prawnej jednostek administracji publicznej i samorządowej.

Posługuje się językiem rosyjskim. m.kaminska.radca@gmail.com