Wyprzedzamy potrzeby Naszych Klientów

Jesteśmy zespołem Ekspertów

Dostarczamy
optymalne rozwiązania


Profesjonalnie. Pewnie. Skutecznie.


PrawnicyAplikanci

Ewa Piękoś

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, absolwentka prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Do zespołu Kancelarii dołączyła w lipcu 2014r. Zajmuje się przedsądową windykacją należności oraz sprawami z zakresu prawa cywilnego.

Posługuje się językiem angielskim oraz językiem niemieckim. e.piekos@kancelariakaminski.pl


Sylwia Drozdowska

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, absolwentka prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Do zespołu Kancelarii dołączyła w lipcu 2013r. Zajmuje się prawem korporacyjnym, sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz przedsądową windykacją należności.
Posługuje się językiem angielskim i językiem niemieckim.

s.drozdowska@kancelariakaminski.pl


Mateusz Bąk

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla kancelarii prawnych w Krakowie oraz Rzeszowie. Współpracuje z Kancelarią od listopada 2017 r.

W Kancelarii zajmuje się m.in. zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, tematyką ochrony danych osobowych oraz analizą umów występujących w obrocie gospodarczym.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym oraz językiem niemieckim. m.bak@kancelariakaminski.pl


Tomasz Zięć

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla kancelarii prawnych w Krakowie, Lublinie, Tarnowie i Rzeszowie. Współpracuje z Kancelarią od stycznia 2018 r.

W Kancelarii zajmuje się m.in. zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego.

Posługuje się językiem angielskim.

t.ziec@kancelariakaminski.pl


Wojciech Nowak

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.
Do zespołu kancelarii dołączył w styczniu 2018 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla kancelarii prawnych w Lublinie oraz w Rzeszowie. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, a także analizą umów występujących w obrocie gospodarczym.

Posługuje się językiem angielskim.

w.nowak@kancelariakaminski.pl


Pozostali współpracownicy

Katarzyna Ożga

Prawnik, absolwentka prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Do zespołu Kancelarii dołączyła w marcu 2015 r.

W Kancelarii zajmuje się przedsądową windykacją należności, sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz analizą umów występujących w obrocie gospodarczym.

Posługuje się językiem angielskim oraz językiem francuskim.

k.baran@kancelariakaminski.pl


Martyna Lipińska

Pracownik Administracyjno-Biurowy oraz Koordynator Pracy Kancelarii.
Ukończyła studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie Rzeszowskim. Do zespołu Kancelarii dołączyła w lipcu 2017 r.
Zapewnia wsparcie administracyjne zespołowi prawników oraz zajmuje się bieżącą obsługą sekretariatu.

Posiada doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej, prowadzeniu dokumentacji oraz obsłudze baz danych dostępnych w kancelarii zgodnie z przyznanymi uprawnieniami w tym zakresie.

Posługuje się językiem angielskim.

m.lipinska@kancelariakaminski.pl