Wyprzedzamy potrzeby Naszych Klientów

Jesteśmy zespołem Ekspertów

Dostarczamy
optymalne rozwiązania


Profesjonalnie. Pewnie. Skutecznie.


Partnerzy


Piotr Kamiński

Radca prawny, partner zarządzający w Piotr Kamiński Robert Kamiński Kancelaria Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Rzeszowie.

 

Jest radcą prawnym z dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego, wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbą Radców Prawnych w Rzeszowie.

 

Karierę zawodową rozpoczął w 1997r. początkowo jako prawnik wewnętrzny – kierujący działem prawnym dużego podmiotu z branży motoryzacyjnej, a następnie prowadząc kancelarią indywidualną oraz działając w ramach kancelarii wieloosobowej.

 

Począwszy od 2007r., wraz z radcą prawnym Robertem Kamińskim, prowadzi kancelarię prawną
w formie spółki partnerskiej.

 

Nadzoruje obsługę prawną największych klientów kancelarii. Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek kapitałowych, optymalizacji działalności i restrukturyzacji przedsiębiorstw,
a także obsłudze projektów inwestycyjnych, w tym związanych z nabywaniem oraz inwestowaniem
w nieruchomości. Łączna wartość projektów inwestycyjnych, przy których obsłudze brał udział wynosi kilkaset milionów złotych.

 

W kancelarii nadzoruje i odpowiada za obszary – stałej obsługi prawnej przedsiębiorców,
prawa korporacyjnego oraz optymalizacji prawno-podatkowej.

 

Od 2007r. członek Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie oraz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Obecnie również Wicedziekan oraz Członek Prezydium Rady OIRP.

 

Posługuje się językiem angielskim w stopniu biegłym oraz językiem rosyjskim.

 

p.kaminski@kancelariakaminski.pl


Robert Kamiński

Radca prawny, partner zarządzający w Piotr Kamiński Robert Kamiński Kancelaria Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Rzeszowie.

 

Począwszy od 2000r. prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych, początkowo jako prawnik, a po zdaniu egzaminu radcowskiego- radca prawny.

 

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, w szczególności w postępowaniach związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości. Reprezentował klientów indywidualnych w kilkuset postępowaniach dotyczących regulowania stanu prawnego nieruchomości, wywłaszczania nieruchomości oraz odzyskiwania wywłaszczonych nieruchomości.

 

Doradza klientom w projektach związanych z komercyjnym zagospodarowaniem nieruchomości.

 

W kancelarii, poza obszarem prawa nieruchomości oraz zwrotu wywłaszczonych nieruchomości nadzoruje obszar postępowań sądowych, rozwiązywania sporów i windykacji.

 

Posługuje się językiem angielskim oraz językiem niemieckim.

 
r.kaminski@kancelariakaminski.pl


Mariusz Kwolek

Radca prawny, Partner w Piotr Kamiński Robert Kamiński Kancelaria Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Rzeszowie.

 

Radca prawny wykonujący zawód od 2011 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Po zakończeniu studiów w latach 2005-2008 odbył aplikację sądową, ukończoną egzaminem sędziowskim.

 

Współpracuje z kancelarią od 2008 roku. Zajmuje się prawem umów w obrocie gospodarczym, w szczególności w zakresie obsługi rynku FMCG, rozwiązywaniem sporów z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, prawem telekomunikacyjnym, antymonopolowym oraz zagadnieniami ochrony danych osobowych.

 

Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w szczególności uczestnicząc w obsłudze największych projektów inwestycyjnych klientów kancelarii.

Mediator gospodarczy, Prezes Zarządu Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

 

Posługuje się językiem angielskim.

 

 

 

m.kwolek@kancelariakaminski.pl