Wyprzedzamy potrzeby Naszych Klientów

Jesteśmy zespołem Ekspertów

Dostarczamy
optymalne rozwiązania


Profesjonalnie. Pewnie. Skutecznie.


NOTA PRAWNA


1. Niniejsza witryna internetowa (zwana dalej „Strona”) została przygotowana na zlecenie Piotr Kamiński Robert Kamiński Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. (zwana dalej „Kancelaria”).
2. Żadna z treści znajdujących się na niniejszych Stronach nie może być rozumiana jako podstawa kreująca jakikolwiek stosunek zobowiązaniowy, w szczególności informacje znajdujące się na stronie nie mają charakteru oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3. Informacji znajdujących się na stronie nie można traktować jako porady prawnej
4. Strona została przygotowana w celu informacyjnym i nie ma charakteru reklamowego.
5. W przypadku chęci uzyskania pomocy prawnej należy skontaktować się bezpośrednio z Kancelarią.
6. Wszelkie prawa do strony oraz treści znajdujących się na stronie przysługują Kancelarii. Wszelkie treści znajdujące się na stronie (w szczególności teksty, zdjęcia, grafika strony) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie, w tym kopiowanie Strony czy jej elementów, informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na Stronie, w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii, jest zabronione.
7. Na stronie mogą znajdować się odnośniki (linki) do stron „www” zarządzanych przez strony trzecie, nie związane z Kancelarią. Z odnośników do innych stron „www” użytkownik strony korzysta na własne ryzyko, w szczególności Kancelaria nie odpowiada za informacje wynikające z treści znajdujących sie na stronach zarządzanych przez podmioty trzecie.
8. Kancelaria dokłada niezbędnych i należytych starań aby informacje znajdujące się na stronie były jak najbardziej rzetelne. Jednakże Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony wynikające w szczególności z niedokładności, niekompletności lub nieaktualności informacji umieszczonych na Stronie.
Kancelaria nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę wykonania Stron, błędy, pominięcia lub opóźnienia transmisji danych, wirusy komputerowe lub awarie systemu.