Wyprzedzamy potrzeby Naszych Klientów

Jesteśmy zespołem Ekspertów

Dostarczamy
optymalne rozwiązania


Profesjonalnie. Pewnie. Skutecznie.


Liderzy Praktyk


Liderzy Praktyk

Radosław Jarecki

Radosław Jarecki, radca prawny, Lider Praktyki Korporacyjnej w Piotr Kamiński Robert Kamiński Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Rzeszowie.

 
Współpracuje z kancelarią od 2005r. W kancelarii działa w obszarach prawa korporacyjnego, fuzji, przejęć i restrukturyzacji prawnej przedsiębiorców, optymalizacji podatkowej i prawnej oraz prawa antymonopolowego.
 
Doświadczenie zawodowe zdobywał uczestnicząc w obsłudze prawnej projektów inwestycyjnych związanych z nabywaniem spółek kapitałowych oraz przedsiębiorstw, restrukturyzacją prawną podmiotów gospodarczych oraz inwestowaniem w nieruchomości komercyjne.
 
Specjalizuje się w prawie handlowym i prawie antymonopolowym. Jeden ze współautorów publikacji „Transgraniczne prawo spółek”.
 
Posługuje się językiem niemieckim i angielskim. r.jarecki@kancelariakaminski.pl


Mariusz Kwolek

Mariusz Kwolek, radca prawny, Lider Praktyki rynku FMCG i prawa telekomunikacyjnego w Piotr Kamiński Robert Kamiński Kancelaria Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Rzeszowie
 
Radca prawny wykonujący zawód od 2011 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Po zakończeniu studiów w latach 2005-2008 odbył aplikację sądową, ukończoną egzaminem sędziowskim.
 
Współpracuje z kancelarią od 2008 roku. Zajmuje się prawem umów w obrocie gospodarczym, rozwiązywaniem sporów z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, a także prawem telekomunikacyjnym i antymonopolowym.
 
Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w szczególności wdrażając lub uczestnicząc w obsłudze prawnej projektów inwestycyjnych klientów kancelarii.
 
Posługuje się językiem angielskim. m.kwolek@kancelariakaminski.pl


Marcin Lis

Marcin Lis, radca prawny, doradca podatkowy, Lider Praktyki Podatkowej w Piotr Kamiński Robert Kamiński Kancelaria Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Rzeszowie.
 
Z kancelarią Piotr Kamiński Robert Kamiński Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Rzeszowie współpracuje od 2007 r.
 
Specjalizuje się w doradztwie podatkowym i posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowej przedsiębiorców. Pełni merytoryczny nadzór nad projektami z zakresu oceny ryzyka, planowania i optymalizacji podatkowej. Reprezentuje klientów kancelarii w postępowaniach
przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi.
 
Złożył egzamin na doradcę podatkowego i ukończył Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego.
 
Posługuje się językiem angielskim.
 
m.lis@kancelariakaminski.pl