Udziały w spółce z o.o. należą do majątku wspólnego małżonków, jeżeli zostały nabyte poprzez wniesienie wkładu pochodzącego z majątku wspólnego


W uchwale z dnia 7 lipca 2016 r., sygn. III CZP 32/16, Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie wniesiony wkład należący do majątku wspólnego małżonków, to udział w spółce objęty w zamian za ten wkład wchodzi do majątku wspólnego małżonków. W związku z tym, dla rozstrzygnięcia tego, czy udziały w spółce z o.o. nabyte wskutek wniesienia wkładu należącego do majątku wspólnego należą do majątku wspólnego małżonków nie ma znaczenia, że w rejestrze przedsiębiorców jest ujawniony tylko jeden z małżonków. Dotychczas w doktrynie wyrażane były różne koncepcje w przedmiocie przynależności do majątku wspólnego lub osobistego udziałów w spółce z o.o. objętych przez jednego z małżonków ze środków pochodzących z majątku wspólnego. Jednakże rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego nie uprawnia do przyjęcia, że małżonek wspólnika może wykonywać praw wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Orzeczenie Sądu Najwyższego może mieć istotne znaczenia dla możliwości prowadzenia egzekucji z udziałów w spółce z o.o. należących do majątku wspólnego.

 

Opublikowano 17.08.2016 r.