Prawo medyczne i farmaceutyczne

 • pomoc prawną przy zakładaniu, przekształcaniu i likwidacji podmiotu leczniczego oraz indywidualnych praktyk lekarskich,
 • stałą i doraźną obsługę prawną podmiotów leczniczych, aptek, lekarzy, hurtowni farmaceutycznych,
 • opracowanie dokumentacji związanej z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • przygotowywanie, opiniowanie umów, Regulaminów Organizacyjnych, Statutów, zarządzeń związanych z działalnością podmiotów leczniczych,
 • udział w przetargach na wykonywanie świadczeń leczniczych,
 • opiniowanie i przygotowanie projektów kontraktów z lekarzami
  i pielęgniarkami oraz doradztwo w sprawach wynikających ze stosunku pracy z personelem medycznym,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych z tzw. szkód medycznych
  w stosunku do szpitala i/lub ubezpieczyciela szpitala,
 • reprezentację sądową i pozasądową podmiotów leczniczych, aptek, hurtowni farmaceutycznych w postępowaniach przed: .
  1. – Narodowym Funduszem Zdrowia
   – Głównym Inspektorem Farmaceutycznym
   – Organami wojewódzkich inspekcji farmaceutycznych
 • udzielanie wsparcia prawnego z zakresu ochrony danych osobowych.

 
Czym się wyróżniamy:
Potrafimy identyfikować zagrożenia i im zapobiegać.