Jednolity plik kontrolny – nowe obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców


W wyniku nowelizacji ordynacji podatkowej na osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych nałożony został nowy obowiązek przekazywania organom podatkowym bez wezwania informacji o prowadzonej ewidencji VAT. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązkowi temu podlegać będą również mali i średni przedsiębiorcy, a mikroprzedsiębiorcy zostaną objęci tym obowiązkiem od 1 stycznia 2018 r. Oprócz obowiązku przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji VAT, znowelizowane przepisy ordynacji podatkowej nakładają na przedsiębiorców prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych obowiązek przekazania na żądanie organu podatkowego ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formie elektronicznej (tzw. jednolity plik kontrolny), przy w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy nie będą musieli przekazywać tych danych w postaci elektronicznej. Nowe przepisy mają usprawnić przeprowadzanie kontroli skarbowych, a przedsiębiorcy powinni zwrócić większą uwagę na rzetelność prowadzonych dokumentów księgowych.

 

Opublikowano 03.08.2016 r.