Zwrot nieruchomości wywłaszczonych

Wyróżniającą się specjalizacją Kancelarii jest świadczona na rzecz osób fizycznych i prawnych obsługa prawna w zakresie prowadzenia spraw związanych z wywłaszczaniem i zwrotem nieruchomości wywłaszczonych. Nasze działania obejmują w szczególności:

  • opracowywanie strategii postępowania w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z odzyskiwaniem wywłaszczonych nieruchomości,
  • ustalanie stanu prawnego nieruchomości,
  • regulację praw do nieruchomości oraz określanie i kierowanie roszczeń związanych z nieruchomością wywłaszczoną,
  • przygotowywanie wniosków i reprezentowanie Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej, a także wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, w zakresie postępowań związanych ze zwrotem nieruchomości,
  • reprezentowanie Klientów w procesie zbywania odzyskanych nieruchomości, w tym w porozumieniu z pośrednikami – pozyskanie i reprezentowanie Klienta w negocjacjach dotyczących zbycia nieruchomości.

 

Czym się wyróżniamy:

Działamy efektywnie opierając się na wiedzy i doświadczeniu.