Prawo spółek

Istotnym elementem naszej oferty jest świadczenie na rzecz przedsiębiorców z Polski oraz z zagranicy pomocy prawnej w zakresie prawa spółek. Nasza oferta obejmuje w szczególności: 

  • zakładanie spółek kapitałowych i osobowych,

  • pomoc prawną w zakresie transakcji związanych z obrotem udziałami i akcjami spółek,

  • obsługę organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy),

  • reprezentację w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,

  • doradztwo prawne w zakresie prawa spółek handlowych,

  • przygotowywanie umów inwestycyjnych regulujących wewnętrzne relacje wspólników związane z ich uczestnictwem w spółkach,

  • prowadzenie korporacyjnych sporów sądowych,

  • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów.

 

Czym się wyróżniamy:

Oferujemy naszym Klientom sprawdzone rozwiązania oparte na wieloletnim doświadczeniu.