Prawo budowlane i obsługa procesów inwestycyjnych

  • pomoc prawną w czynnościach dotyczących ustalenia warunków zabudowy, otrzymania pozwolenia na budowę, zagadnień dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.
  • reprezentację przed instytucjami państwowymi i samorządowymi, zapewniająca szybkie i bezproblemowe przeprowadzenie przez procedury administracyjne,
  • opracowanie i negocjacje umów o roboty budowlane w procesie budowlanym,
    w tym umów generalnego wykonawstwa (FIDIC, VOB), zastępstwa inwestycyjnego, umów z podwykonawcami i dostawcami oraz umów projektowych,
  • obsługa biur i spółek architektonicznych,.
  • zarządzanie roszczeniami (claim management) przy wsparciu doradców
    i rzeczoznawców budowlanych,
  • prowadzenie negocjacji, mediacji i postępowań sądowych, dotyczących roszczeń związanych z realizacją robót budowlanych.

 

Czym się wyróżniamy:

Rozumiemy na czym polega proces budowlany i doradzamy jak go sprawnie
i bezpiecznie poprowadzić.