Prawo antymonopolowe

W związku ze świadczeniem usług prawnych na rzecz Przedsiębiorców jednym z istotnych elementów naszej oferty stało się doradztwo w zakresie prawa antymonopolowego. Obszar działalności Kancelarii w tym zakresie obejmuje:

 

  • prowadzenie audytów wewnętrznych polityki handlowej Klientów, w szczególności poprzez analizę dokumentacji, w tym umów dystrybucyjnych, ramowych umów współpracy i porozumień, a także dokumentów wewnętrznych pod kątem zarzutów narzucania uciążliwych warunków umów, porozumień dystrybucyjnych, karteli cenowych i innych deliktów antymonopolowych,
  • doradztwo w zakresie strategii handlowej i marketingowej, a także sporządzanie dokumentów wewnętrznych i umów w sposób zmierzający do uniknięcia zarzutów naruszenia prawa konkurencji, z jednoczesnym zapewnieniem Klientom możliwości umocnienia pozycji rynkowej,
  • reprezentowanie Klientów Kancelarii w postępowaniach w sprawach praktyk ograniczających konkurencję – przede wszystkim przed UOKiK i SOKiK,
  • sporządzanie i kierowanie zawiadomień do Prezesa UOKiK o istnieniu przesłanek do wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • konsultacje z zakresu informacji udzielanych w odpowiedzi na wezwania organu antymonopolowego oraz z zakresu taktyki postępowania w przypadku kontroli prowadzonych przez UOKiK,
  • sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych dotyczących zagadnień prawa nieuczciwej konkurencji,
  • reprezentowanie Klientów w procesach o czyny nieuczciwej konkurencji,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa antymonopolowego.

 

Czym się wyróżniamy:

Identyfikujemy problemy. Znajdujemy rozwiązania. For more information on online betting check out free spins keep what you win