Optymalizacja prawna i podatkowa

Rozumiemy, iż nasi Klienci dążą do zoptymalizowania swojej działalności pod względem podatkowym i prawnym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Kancelaria proponuje im sprawdzone rozwiązania, które umożliwiają wybór najkorzystniejszych form opodatkowania realizowanych przedsięwzięć gospodarczych. W wyniku takiej współpracy oferujemy naszym Klientom: 

  • opracowywanie optymalnych pod względem opodatkowania form prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji projektów biznesowych,

  • dobór optymalnej podatkowo formy transakcji zbycia aktywów, w tym w szczególności nieruchomości, przedsiębiorstw i udziałów w spółkach,

  • udział w opracowywaniu optymalnych struktur podatkowych, w tym w zakresie opodatkowania z wykorzystaniem podmiotów mających siedzibę w jurysdykcjach podatkowych państw obcych,

  • audyt podatkowo-prawny przedsiębiorstw i wdrażanie programów compliance,

  • opracowywanie wniosków dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego,

  • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej cen transferowych,

  • optymalizację podatkową procesów inwestycyjnych,

  • doradztwo w zakresie doboru optymalnych form finansowania działalności gospodarczej.

 

Czym się wyróżniamy:

Jesteśmy elastyczni przy poszanowaniu istniejących reguł.