Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców

Podstawowym obszarem działalności Kancelarii jest kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców. Nasze usługi w tym zakresie obejmują w szczególności:

 • bieżącą obsługę korporacyjną,
 • udzielanie porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa, stosownie do potrzeb Klienta: w Kancelarii, w siedzibie Klienta, telefonicznie, drogą elektroniczną,
 • sporządzanie opinii, informacji oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,,
 • tworzenie, zmianę, rozwiązywanie umów cywilnoprawnych, udział
  w negocjowaniu umów,,
 • uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta rokowaniach i mediacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie prawnego kontraktu lub polubowne zakończenie zaistniałego sporu,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniach sądowych, przed innymi organami orzekającymi i urzędami, a także w stosunku do osób trzecich w sprawach cywilnych oraz administracyjnych,
 • bieżący monitoring zmian przepisów prawnych i bieżące informowanie Klienta
  o zmianach przepisów.

 

Czym się wyróżniamy:

Kompleksowo podchodzimy do potrzeb naszych Klientów.