Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców

Podstawowym obszarem działalności Kancelarii jest kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców. Nasze usługi w tym zakresie obejmują w szczególności:

  • bieżącą obsługę korporacyjną,
  • udzielanie porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa, stosownie do potrzeb Klienta: w Kancelarii, w siedzibie Klienta, telefonicznie, drogą elektroniczną,
  • sporządzanie opinii, informacji oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,,
  • tworzenie, zmianę, rozwiązywanie umów cywilnoprawnych, udział w negocjowaniu umów,,
  • uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta rokowaniach i mediacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie prawnego kontraktu lub polubowne zakończenie zaistniałego sporu,
  • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniach sądowych, przed innymi organami orzekającymi i urzędami, a także w stosunku do osób trzecich w sprawach cywilnych oraz administracyjnych,
  • bieżący monitoring zmian przepisów prawnych i bieżące informowanie Klienta o zmianach przepisów.

 

Czym się wyróżniamy:

Kompleksowo podchodzimy do potrzeb naszych Klientów. Check out ignition casino askgamblers for question on online gaming