Podmioty współpracujące

dr Joanna Paśkiewicz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie Filia w Rzeszowie, którą ukończyła w 1998r.

W 1999r. rozpoczęła aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie, którą zakończyła w 2002r. Od 2007r. wykonuje zawód najpierw radcy prawnego, obecnie adwokata.

W latach 1999 – 2005 przygotowywała pracę doktorską Świadek koronny w znaczeniu materialnym i procesowym w prawie polskim na tle prawno-porównawczym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, pod opieką naukową prof. dr hab. Stanisława Waltosia, obronioną w 2005r.

Brała czynny udział w szeregu konferencji naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Jest stypendystką Max–Planck–Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht in Freiburg am Breisgau, w Niemczech, niemieckiej Fundacji Thomasa Berbericha, a także European Anti-Fraud Office OLAF, Komisji Europejskiej w Brukseli.

Jest autorką i współautorką licznych publikacji, w tym. m.in. komentarza do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, monografii o instytucji świadka koronnego w  ustawodawstwie amerykańskim, włoskim i niemieckim, a także artykułów naukowych. 

Posługuje się biegle jezykiem angielskim i niemieckim.

Z kancelarią współpracuje przy prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego oraz prawa rodzinnego.

Krzysztof Dynia

Europejski i polski rzecznik patentowy, a także zawodowy pełnomocnik upoważniony do występowania przed  Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, wpisany od 2004r. na listę europejskich rzeczników patentowych prowadzoną przez Europejski Urząd Patentowy w Monachium oraz od 1994r. na  listę polskich rzeczników patentowych prowadzoną przez polski Urząd Patentowy. Wicedziekan Okręgu Podkarpackiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.
Ukończył Politechnikę Rzeszowską na Wydziale Elektrycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywał i nadal zdobywa prowadząc całokształt spraw związanych z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej w firmie Zelmer, która w 2013r. weszła w struktury międzynarodowej korporacji BOSCH. Ponadto w ramach własnej kancelarii patentowej stale w współpracuje z kilkom dużymi podmiotami gospodarczymi.
W zakresie działalności zawodowej zajmuje się m.in.  ochroną prawną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, znaków towarowych i oznaczeń geograficznych w kraju i za granicą.
Wykonuje badania stanu techniki, zdolności i czystości patentowej i/lub rejestrowej przedmiotów ochrony własności przemysłowej w kraju i zagranicą we współpracy z zagranicznymi biurami patentowymi. Udziela także swoim klientom wszelkich porad prawnych związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań technicznych.
Prowadzi sprawy zarówno przed polskim Urzędem Patentowym RP jak również przed Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w trybie postępowania międzynarodowego Patent Cooperation Treaty (PCT) oraz Porozumienia i Protokołu Madryckiego, a także przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w Monachium, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, jak i przed zagranicznymi urzędami patentowymi. Współpracuje z kilkudziesięcioma kancelariami zagranicznymi.
Objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu rzecznika patentowego, zarówno na terytorium Polski jak i zagranicą.
Posługuje się językiem angielskim.

Certus

Spółka zajmująca się świadczeniem usług w zakresie rynku nieruchomości m.in. pośrednictwem w kupnie, sprzedaży, zamianie i najmie nieruchomości, akwizycją gruntów inwestycyjnych na zlecenie, doradztwem inwestycyjnym, współpracą w zakresie przygotowania i prowadzenia procedur inwestycyjnych, pomocą w uzyskiwaniu kredytów hipotecznych, opiniami, ekspertyzami, okresowymi badaniami rynku nieruchomości.
W ramach struktury spółki powołana została także spółka Certus sp. z o.o. spółka komandytowa.
Prezesem spółki jest Jaromir Rajzer, ukończył Wydział Prawa UMCS w Lublinie, posiada licencję pośrednika nr lic. 278. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przez wiele lat w branży posiada niepodważalną wiedzę na tematy związane z rynkiem nieruchomości, przede wszystkim specjalizuje się w prowadzeniu procedur inwestycyjnych i obsłudze nieruchomości komercyjnych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako m.in. członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, prezes firmy developerskiej, członek zarządu miesięcznika Podkarpacki Kurier Nieruchomości, komentator Gazety Wyborczej, kierownik biura interwencyjno-prawnego F PPRN. W ostatnim czasie dołączył do grupy Polskie Konsorcjum Nieruchomości jako Partner Zarządzający.

https://www.www.certus.net.pl/

extra
extra
Show administration arrow
extra

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Wszelkie warunki przychowywania oraz dostępu do plików cookie ustawiane są z poziomu Twojej przeglądarki.